/قسمت اول
با توجه به اخبار ناگوار تجاوزهای جنسی مختلف که هرازگاهی به گوشمان می‌رسد و روح انسان را به درد می‌آورد برآن‌شدم تا فارغ از واکاوی عمیق و تلاش برای ریشه‌کن کردن این کنش خطرناک در جامعه - که حتماً باید اتفاق بیفتد - یک راه برای پیشگیری سریع فردی و یک تذکر راجع به بخش درمان پس از حادثه را در دو پست خدمتتان ارائه دهم.
همان‌طور که بیان شد، نباید صورت‌مسئله را پاک کرد و طبیعی است که این جرم باید کاملاً ریشه‌کن شود؛ اما این اتفاق، به نظر می‌رسد، به‌زودی و در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد. یکی از بهترین شیوه‌ها برای کسانی که امکانش را دارند، یادگیری فنون دفاع شخصی است که هرکسی که توانش را دارد، می‌تواند با یادگیری این فنون برای دفاع از خود اقدام کند. دفاع شخصی در موارد دیگری مثل مقابله با زورگیری‌ها هم قابل‌استفاده است.
اینکه پیشنهاد بشود هرکسی تا جای ممکن از خود دفاع کرده و از وقوع چنین حوادثی برای خودش جلوگیری کند، هرگز توجیه جرم اتفاق افتاده نیست و طبیعتاً هرکسی چنین جرمی مرتکب ‌شود یک بیمار و مجرم است.
برای پیشگیری می‌شود به این نکات هم اشاره کرد: 📌محدود کردن روابط با افرادی که به آن‌ها اعتماد کامل نداریم. 📌 محدود کردن روابط با کسانی که از آن‌ها رفتارهای ناپسندی می‌بینیم. 📌 گزارش و حتی شکایت از رفتارهای ناپسند اشخاصی که در مقامی مثل معلم، مربی، مدیر، رئیس و ... هستند، به مقام بالاتر. 📌 حساسیت بیشتر خانواده‌ها در روابط و محل فعالیت و تحصیل کودکان و نوجوانان. 📌 رابطه‌ی دوستانه با فرزندان و آموزش صحیح آن‌ها برای اینکه راحت بتوانند مشکلاتشان را با ما در میان بگذارند. (گاهی فرزندان به خاطر ترس از رفتار والدین مسائل را با آن‌ها در میان نمی‌گذارند)
تمام مواردی که ذکر شد مربوط به پیشگیری فردی توسط افراد بزرگ‌سال و یا جوان است و اینکه در بسیاری از بخش‌ها مسئولین باید ورود کنند هم شکی نیست.
اگر به چنین مواردی توجه بیشتری شود، طبیعی است که شاهد کاهش چشمگیر چنین جرائمی خواهیم بود. موضوع پیشگیری باکمی دقت در بسیاری از مسائل روزمره‌ی ما به‌صورت خودآگاه یا ناخودآگاه اتفاق می‌افتد.
موارد دیگر مثل تجاوزهای خانگی و امثال آن‌هم که پیشگیری در آن‌ها به‌شدت سخت است هم نیاز به توجه بیشتر دارد که مشاوره با افراد کاردان در این موارد کارساز است.
در انتهای بحث، موضوع بررسی عمیق ریشه‌های این کنش مجرمانه‌ی خطرناک هم باید حتماً توسط افراد متخصص صورت بگیرد و اگر در این یادداشت به این مسئله اشاره نشد دلیلش توجه اکثریت به موضوعاتی غیر از پیشگیری فردی بود.
متن و طرح: #محمدروشنیان